สล็อตแตกง่าย

สล็อตแตกง่าย

องค์กรอิตาลี AIFO มอบอำนาจให้คนหูหนวกไลบีเรีย ร่วมกับสหภาพยุโรป

องค์กรอิตาลี AIFO มอบอำนาจให้คนหูหนวกไลบีเรีย ร่วมกับสหภาพยุโรป

MONROVIA –องค์กรที่เน้นด้านสิทธิมนุษยชนของอิตาลี Association Friends of Raoul Follereau (AIFO) ได้ส่งเสริมให้ชาวไลบีเรียที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน (คนหูหนวก) มีความรู้เกี่ยวกับการทำผม การตัดเย็บ การตัดผม และความเป็นมืออาชีพอื่นๆ เพิ่มการศึกษาในการตีความภาษามือสำหรับผู้ที่ไม่พิการที่ต้องการมีปฏิสัมพันธ์กับคนหูหนวกในภาคการเรียนรู้...

Continue reading...