ภูเก็ตประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2562

ภูเก็ตประชุมติดตาม ผลการดำเนินงานศูนย์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเล ช่วงเทศกาล สงกรานต์ 2562

เวลา 09.00น. วันที่ 12 เมษายน 2562 ที่ห้องประชุมศาลากลาง อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ตนายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตเป็นประธานการประชุม สรุปผลการดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ พ.ศ.2562 โดยมีว่าที่ร้อยตรี วิกรม จากที่ นายอำเภอเมือง ภูเก็ต ,นายเถลิงศักดิ์ นุชประหาร หัวหน้าสำนักงานจังหวัดภูเก็ต , นายประพันธ์ ขันพระแสง หัวหน้าสำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดภูเก็ต ผู้แทนทหารตำรวจ และส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วม

นายประกอบ วงศ์มณีรุ่ง รองผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต กล่าวว่า จังหวัดภูเก็ตกำหนด 

รณรงค์ป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและทางทะเลช่วงเทศกาลสงกรานต์ 2562 ระหว่างวันที่ 11-17 เมษายน 2562 ภายใต้ชื่อ “ขับรถมีน้ำใจ รักษาวินัยจราจร” เพื่อให้การปฏิบัติงานเป็นไปตามแผนที่กำหนด ลดจำนวนการเกิดอุบัติเหตุของผู้ใช้รถใช้ถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ รวมทั้งส่งเสริมวัฒนธรรมความปลอดภัย และลดจำนวนผู้เสียชีวิต ผู้บาดเจ็บให้เหลือน้อยที่สุด สิ่งที่น่าเป็นห่วงคือการเกิดอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ในกลุ่มนักท่องเที่ยว ดังนั้นขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ความสำคัญกับการกวดขันการให้เช่ารถจักรยานยนต์แก่นักท่องเที่ยวโดยจะต้องมีการให้ความรู้กฎจราจรแก่ผู้ขับขี่ด้วย ผู้เช่าต้องมีใบอนุญาตขับขี่รถจักรยานยนต์ เนื่องจากพบว่าอุบัติเหตุส่วนใหญ่เกิดจากนักท่องเที่ยวไม่ปฏิบัติตามกฎจราจร ด้านการท่องเที่ยวทางทะเลเน้นความปลอดภัย โดยคุมเข้มจำนวนผู้โดยสาร ที่ใช้บริการเรือโดยสารสาธารณะจะต้องบรรทุกน้ำหนักและจำนวนผู้โดยสารตามที่กฎหมายกำหนดผู้โดยสารทุกคนจะต้องสวมใส่เสื้อชูชีพเจ้าหน้าที่ดำเนินการตรวจ อุปกรณ์ ภายในเรือเสื้อชูชีพให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน พร้อมจัดตั้งศูนย์แจ้งข่าวสารตลอด 24 ชั่วโมง

สำหรับผลการดำเนินงานของวันที่ 11 เมษายน 2562 ซึ่งเป็นวันแรกของการรณรงค์ เกิดอุบัติเหตุรวม 4 ครั้ง ในพื้นที่อำเภอเมือง 1 ครั้ง,อำเภอกระทู้ 1 ครั้ง และอำเภอถลาง 2 ครั้ง พบว่ารถจักรยานยนต์ ยังคงเป็นยานพาหนะที่มีสถิติการเกิดอุบัติเหตุมากที่สุด พฤติกรรมเสี่ยงคือไม่สวมหมวกนิรภัย ในส่วนของจังหวัดภูเก็ตได้เปิดจุดตรวจร่วม ซึ่งในพื้นที่จังหวัดจังหวัดภูเก็ต มี 3 อำเภอ จัดตั้งจุดตรวจจุดสกัดทุกอำเภอ รวม 12 จุด ผู้ปฏิบัติหน้าที่รวม 293 คน อีกทั้งมีการตั้งด่านชุมชน โดยเจ้าหน้าที่จะมีการเลือกตรวจและดำเนินคดีกับการทำผิดกฎหมายกับผู้ที่ขับขี่รถจักรยานยนต์มากที่สุดในข้อหาต่าง ๆ

ส่วนผลการเรียกตรวจยานพาหนะ ในจุดตรวจทั้ง 3 อำเภอ เรียกตรวจรถจำนวน 4,422 คัน ผลการดำเนินคดีกับผู้กระทำผิดกฎจราจร 10 ข้อหาหลัก จับกุม ไม่สวมหมวกนิรภัย 445 ราย ,ไม่มีใบขับขี่ 405 ราย ,ไม่คาดเข็มขัดนิรภัย 83 ราย ,ฝ่าฝืนสัญญาณไฟจราจร 76 ราย ,ขับรถย้อนศร 51 ราย ,มอเตอร์ไซค์ไม่ปลอดภัย 42 ราย ,ใช้โทรศัพท์เคลื่อนที่ขณะขับรถ 38 ราย , เมาสุรา 27 ราย , แซงในที่คับขัน 20 รายและความเร็วเกินกำหนด 13 ราย และในส่วนของอุบัติเหตุทางทะเลยังไม่มีการเกิดอุบัติเหตุไม่มีผู้ได้รับบาดเจ็บและไม่มีผู้เสียชีวิต ดูในวันที่ 11 เมษายน 2562 มีเรือเข้า-ออก 1,003 เที่ยว จำนวนนักท่องเที่ยวรวม 28,185 แบ่งเป็น เรือเข้าจำนวน 503 เที่ยว ผู้โดยสาร 14,042คน และเรือออกจำนวน 500 เที่ยว ผู้โดยสาร 14,143 คน พบว่ามีนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้นร้อยละ 18.12 เมื่อเทียบกับวันเดียวกันในปี 2561

ทางด้านการอำนวยความสะดวกด้านการใช้รถใช้ถนน 

อาทิ สำนักงานขนส่งจังหวัดภูเก็ต ร่วมรณรงค์ภายใต้แนวคิด “ขับช้า เปิดไฟหน้า คาดเข็มขัด” ส่วนรถมอเตอร์ไซค์ ให้เปิดไฟหน้า นอกจากนี้ได้มีการตรวจความพร้อมของรถโดยสารสาธารณะ ขณะที่แขวงทางหลวงภูเก็ต ได้เตรียมความพร้อมเจ้าหน้าที่ อุปกรณ์ ในการอำนวยการจราจรและตรวจความเรียบร้อยจุดเสี่ยง เช่น ทางแยก ทางโค้ง การเก็บกวาดพื้นที่งานก่อสร้างที่จะต้องหยุดดำเนินการ ในช่วงวันที่ 11-17 เมษายน 2562

ทั้งนี้ทางจังหวัดได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง สรุปสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุจนเกิดการสูญเสียเพื่อที่จะได้ นำมาถอดบทเรียนปรับปรุงและแก้ไขปัญหาที่ต้นเหตุ หาแนวทางเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ ส่วนรถที่นักท่องเที่ยวเช่าและเกิดอุบัติเหตุก็จะได้มีการวางมาตรการในการควบคุมอย่างเข้มงวดต่อไป

สงกรานต์ 2562 : ประวัติความเป็นมาวันสงกรานต์ สงกรานต์ เป็นประเพณีร่วมในอุษาคเนย์ได้แก่ประเทศไทย กัมพูชา ลาว พม่า รวมถึงชนกลุ่มน้อยชาวไทแถบเวียดนามและมณฑลยูนนานของจีน ศรีลังกาและทางตะวันออกของประเทศอินเดีย สันนิษฐานกันว่าสงกรานต์ได้รับอิทธิพลมาจากเทศกาลโฮลี (होली) ในอินเดีย แต่เทศกาลโฮลีจะใช้การสาดสีแทน เริ่มในทุกวันแรม 1 ค่ำเดือน 4 คือ ในเดือนมีนาคม ในภาษาสันสกฤต สงกรานต์ หมายถึง “การเคลื่อนย้าย” อุปมาถึงการเคลื่อนย้ายของการประทับจักรราศี จึงถือเป็นการเคลื่อนขึ้นปีใหม่ในความเชื่อของไทยและบางประเทศในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

สมัยรัชกาลที่ 5 กำหนดให้ใช้ วันขึ้น 1 ค่ำเดือน 5 ซึ่งตรงกับวันที่ 1 เมษายน เป็นวันขึ้นปีใหม่และใช้เรื่อยมา (นับทางจันทรคติ) กระทั่ง วันที่ 24 ธันวาคม พ.ศ.2483 คณะรัฐบาลของจอมพล ป.พิบูลย์สงคราม ได้ประกาศให้ใช้วันที่ 1 มกราคม พ.ศ.2484 เป็นวันขึ้นปีใหม่ ในปัจจุบันวันสงกรานต์ หรือวันขึ้นปีใหม่ไทย ถูกกำหนดวันไว้แน่นอนตามปฏทินสุริยคดีเป็นวันที่ 13 – 15 เม.ย. ของทุกปี ถือเป็นวันหยุดราชการ   วันที่ 13 เม.ย. เรียกว่า วันมหาสงกรานต์ วันที่ 14 เม.ย. เรียกว่า วันเนา วันที่ 15 เม.ย. เรียกว่า วันเถลิงศก

ส่วนกิจกรรมที่ทำในสงกรานต์ ช่วงเช้านิยมทำบุญตักบาตร สรงน้ำพระ จากนั้นจะรดน้ำดำหัวผู้ใหญ่ ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล ในสมัยก่อนก็นิยมประเพณีขนทรายเข้าวัด เพราะมีความเชื่อว่าทุกครั้งที่เราเข้าไปวัดและออกจากวัด ทรายของวัดจะติดเท้าเราไปด้วย เราต้องเอาไปคืน